STİLTEKS, vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için izleyeceği stratejilerini belirlerken değer ve ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Her aşamada STİL TEKS için vazgeçilmez olan bu değer ve ilkeler, aynı zamanda STİL TEKS olarak bir iş ve yaşam biçimi kuralıdır.

Değer Katma Bilinci

Her bir projesi ile insana ve doğaya değer katmak,

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerine estetik, akılcı ve onları memnun edecek çözümlemeler sunmak,

Verimlilik

Paydaşları ve çalışanlarının, güç ve yaratıcılıklarını geliştirerek verimliliği arttırmak,

Güvenilirlik ve Gizlilik

Güvenilir, sosyal sorumluluklarının bilincinde, birlikte çalıştığı kişi ve kurumların haklarını koruyan ve gizlilik prensiplerine uyan yapıya sahip olmak,

Bireye ve Çevreye Saygı

Tüm proje ve faaliyetlerinde, kanun ve yasalara uygun hareket ederek bireye ve çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek,